התרומה של מתנדבי חוץ לארץ במלחמת העצמאות

מלחמת העצמאות היא אירוע מכונן בתולדות מדינת ישראל. אולם, רבים מאזרחי ישראל אינם מודעים לתרומה האדירה של מתנדבי החוץ אשר הגיעו לארץ ותרמו רבות לטובת הצלחת המלחמה. למעשה, עוד לפני שפרצה המלחמה היישוב היהודי החל לעודד את הציבור היהודי אשר חי בגולה לטובת עלייה לארץ ישראל, בייחוד לאור התקדמות המערכת הדיפולמטית אשר אישרה לבסוף את הקמתה של מדינת ישראל. מנגנון הגיוס של היישוב היהודי היה מבוסס בתחילה בעיר פריז כאשר מערך קטן יותר של מתנדבים פעל מאיטליה, לטובת הכשרה ואימונים. כלל המתנדבים הגיעו לישראל לקראת שנת 1948 והשתלבו במערכות ההגנה – חיל הרפואה, חיל האוויר, חיל שדה ועוד. חשוב לציין כי המתנדבים הגיעו מכל רחבי העולם ותרמו באופן משמעותי לעיבוי הכוחות שפעלו בזמן המלחמה, כחלק מהבנה כי בזכות המתנדבים ניתן יהיה לעבות את מערך הלוחמה שבזכותו הצליחה מדינת ישראל להתגבר על אויביה ובהתאם לכך להקים את מערך ההגנה שנקרא כיום צבא הגנה לישראל.

התרומה של מתנדבי חוץ לארץ במלחמת העצמאות

כיצד מתנדבי החוץ סייעו במלחמת העצמאות?

מתנדבי החוץ שחלקם היו ניצולי שואה השתלבו במגוון מסלולי הגנה, כאשר בין מתנדבי החוץ היו מפקדים שלחמו במלחמת העולם השנייה והיו בעלי ניסיון רב בתנאי לחימה. מאחר וחלק משדרת הפיקוד באותם ימים היה לא מנוסה ואף פגיע, מתנדבי החוץ תרמו רבות להעמקת הידע ברמת הלחימה כמו גם ההיערכות של הכוחות כנגד האויבים שפעלו בזמן המלחמה. זאת ועוד, היישוב היהודי רכש כלי נשק והצליח להשתמש בספינות המעפילים לטובת הלחימה, כאשר רבים מהמפקדים זוקפים לזכותם של המתנדבים את המסירות הרבה ואת האומץ לעלות לישראל ולהילחם בעבור מדינה שנאלצה להתמודד עם מדינות אויב שהקיפו אותה בזמן המלחמה. התרומה האדירה של מתנדבי החוץ לא הסתכמה רק בידע כללי אלא גם בסיוע ברווחה וכן קבלת כישורים צבאיים שלא היו תלויים בשלטון הבריטי אשר שלט במדינה עד לסיום הלחימה. מדובר בכוח משמעותי של יהודים שהצליח למנף את פעילותו ולהגיע מכל רחבי העולם לטובת הקמת המולדת, ועל כך זכה בהערכה רבה.

לסיכום

מערך המתנדבים שפעל במדינה מאז מלחמת העצמאות נחשב מאז ועד היום לכוח משמעותי שהוביל בסופו של דבר לניצחון מוחץ של ישראל במלחמת העצמאות. אולם, פועלם לא הסתכם רק בסיוע בלחימה אלא גם בהקמה של ישובים חדשים כמו היישוב כפר דניאל. ברבות השנים זכו המתנדבים (ע"פ הערכות פעלו כ 3,000 בני אדם) לפרסים וכן לאנדרטה שהוקמה בחניון דרך בורמה. חלק ממתנדבי החוץ החליטו להשתקע בישראל והשתלבו בזרועות הצבא אבל גם בחברה ובפוליטיקה ואילו אחרים חזרו למולדתם. בכך, הצליחו המתנדבים האמיצים למנף את פעילותה של מדינת ישראל כנגד אויבה ולהקים בסופו של דבר את הזרוע הצבאית המוכרת לכולנו בתור צבא הגנה לישראל.

נגישות